zadania

Przykładowe zadania z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 [informacje nt. przeliczania arkuszy drukarskich w składzie można znaleźć np. tutaj]

 

1. Ile znaków cycera mieści się w kolumnie o szerokości 90 mm?

Wiedząc, że: 1 cycero = 12 punktom = 4,5113 mm

90 mm / 4,5113 mm = 19,95 cycero (w przybliżeniu) 

2. Oblicz ilość arkuszy nakładowych potrzebnych do wydrukowania 12000 jednokolorowych jednostronnie zadrukowanych ulotek formatu DL na papierze 115g/m2, jeśli zamówienie będzie drukowane na papierze formatu SRA1.

DL = 99 mm x 210 mm

SRA1 = 640 mm x 900 mm

Trzeba sprawdzić ile użytków mieści się na arkuszu drukarskim

a. 900 / 99 = 9,09 ; 640 / 210 = 3,04 daje to 27 użytków na arkuszu drukarskim

b. 900 /210 = 4,28 ; 640 / 99 = 6,46 daje to 24 użytki na arkuszu drukarskim

Uwzględniając proces technologiczny poprawna odpowiedź to 500 arkuszy,

bo: 12000 / 24 = 500 

3. Oblicz masę wyrobu papierniczego potrzebną do wydrukowania 5000 plakatów formatu 500 mm x 700 mm na papierze o gramaturze 120g/m2, wiedząc, że drukarnia dysponuje maszyną formatu B1 i w procesie technologicznym uwzględniono 5% naddatek technologiczny.

Wiedząc z zadania:

1 m2 = 120 g

B1 = 0,707 m2

Tworzymy proporcję:

0,707 m2 = x

1 m2 = 120 g

Zapisujemy równanie:

1 m2 * x = ,707 m2 * 120 g

Metry kwadratowe się skracają i zostaje:

1x = 0,707 * 120 g

x = 84,84 g

Arkusz B1 waży 84,84 g; do wydrukowania 5000 plakatów formatu 500 mm x 700 mm potrzeba 2500 arkuszy, bo 500 x 700 to B2, a B2 mieści się na B1 dwa razy.

Obliczamy naddatek:

5% z 2500 = 125

Razem daje to 2625 arkuszy B1, mnożymy to przez masę jednego arkusza i dzielimy przez 1000 by otrzymać wynik w [kg]

2625 * 84,84 = 222705 g

222705 / 1000 = 222,705 kg

4. Oblicz masę arkusza drukarskiego formatu B3 o gramaturze 140 g/m2.

Zgodnie z logiką z zadania nr 3.

B3 = 0,1765 m2

140 g = 1 m2

1 m2 * x = 140 g * 0,1765 m2

x = 24,71 g

 

Script logo