typografia - tipografia

Typografia jest swoistą formą komunikacji projektanta z odbiorcą i adresatem informacji. Jest nieodłącznym elementem przekazu informacji, projektu graficznego, reklamy... To dzięki typografii projektant ma możliwość wyrazić coś więcej niż tylko suchą treść.

Jeszcze jakiś czas temu (nie tak odległy, lata 80-te XX wieku), kiedy mówiono o typografii - mówiono o sztuce, której tajniki dla wielu były niedostępne. Dla jednych sztuka ta oznaczała projektowanie czcionek (dzisiaj: fontów komputerowych), a dla drugich (zecerów) sztuka ta była "chlebem powszednim" w pracy, której efekty podziwiali wszyscy czytelnicy słowa drukowanego, a która (praca) w dużej mierze wymagała zdolności manualnych i geometryczno-optycznych oraz technicznych i przede wszystkim percepcyjnych.

W dzisiejszych czasach każdy może być "zecerem". Może nie dosłownie, ale trzeba to przyznać, że komputer i odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na nim mogą dać wielu (i dają) możliwość tworzenia publikacji - projektowania słowa - informacji, która może zostać powielona w wielu egzemplarzach (w formie papierowej i elektronicznej). Jednak czy zasadnym jest by każdy, kto tylko ma możliwości mógł i powinien podejmować się takich działań?

Do czasu, gdy w 1454 roku Johannes Gensfleisch zum Gutenberg (1399/1400-1468) wynalazł swoją ruchomą czcionkę, typografia była uważana przez jej praktyków za sztukę! Wynalazek Gutenberga zapoczątkował szereg zmian w sposobie powielania informacji pisanej i drukowanej. Zmiany te trwają do dnia dzisiejszgo... Spowodował również (po części) to, że projektant czcionki (lub czcionek) i zecer stali się w swojej pracy zależni od siebie nawzajem.

 

Script logo