regulamin pracowni komputerowej

 1. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z pracowni należy zachować porządek.
 2. Do klasy wchodzimy kompletnie umundurowani.
 3. Uczeń  zajmuje  stałe  miejsce  przy  komputerze.
 4. Uczeń powinien uzyskać  zgodę  nauczyciela  na  włączenie sprzętu komputerowego.
 5. Użytkownik  jest  zobowiązany  szanować  sprzęt,  oprogramowanie  oraz  pracę  własną  i  kolegów.
 6. W czasie zajęć przemieszczanie po pracowni jest zabronione. Wyjątkiem są sytuacje wynikające z toku lekcji.
 7. Wszystkie  uszkodzenia,  zaniedbania  i  zniszczenia  zauważone  na  własnym  stanowisku  i  w  pracowni zgłaszamy  prowadzącemu.
 8. Koniec zajęć ogłasza nauczyciel prowadzący zajęcia.
 9. W  pracowni  nie  wolno:
 •  spożywać  posiłków  i  pić  napojów,
 •  samowolnie  naprawiać  sprzęt  komputerowy  i  inne  urządzenia  elektryczne,
 •  wnosić  materiały  magnetyczne,
 •  uruchamiać  własne  oprogramowanie,
 •  samodzielnie,  uruchamiać oprogramowanie niezgodne  z  treścią  zajęć,
 •  telefony  komórkowe wyłączamy przed  wejściem do pracowni i odkładamy w przeznaczonym do tego miejscu.
Script logo