księga znaku - libro del segno

Podstawowa Księga Znaku to standaryzowany przewodnik - opis budowy logo i przykłady jak należy poprawnie znak stosować.
Bardzo rozbudowana księga Corporate Identity zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (www, samochody, reklama itp.). Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy.

Podstawowa Księga Znaku powinna powstać wraz z projektem logo. W przypadku starego logo, można księgę zaprojektować i również konsekwentnie stosować. Nie ma obowiązku posiadania Księgi Znaku, jednak jej posiadanie i stosowanie bardzo ułatwia życie.
Przykładowa Podstawowa Księga może obejmować kilka kart z elementami podstawowymi oraz karty przykładów zastosowania logo. Karty mogą zawierać:

  • opis budowy logo lub logotypu, logo na siatce,
  • kolorystykę, pole ochronne wokół logo, warianty logotypu, w tym wersje mono i achromatyczne,
  • zestaw znaków firmowego kroju pisma /font/, zalecane odmiany i wielkości,
  • przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.

W 2011 roku pojawiła się w internecie praca autorstwa Marty Gawin omawiająca zagadnienia dotyczące spójnej identyfikacji organów państwowych. Zainteresowanych odsyłam do lektury tutaj - opracowanie p. Marty Gawin.

 

Script logo