Dzieje Nowego Stawu

Praca przy tej publikacji, można powiedzieć, była jednocześnie dziełem przypadku oraz przemyślanym działaniem żyjącego współautora książki. Po krótkim zastanowieniu postanowiłem podjąć się tego zadania.

 

ZAŁOŻENIA

Początek pracy nad publikacją to głównie ustalenie oczekiwań współautora publikacji i pogodzenie ich ze stylem wcześniej wydanych książek autorstwa śp. Wiesława Jedlińskiego. W wyniku prowadzonych rozmów ustalone zostały następujące cele:

 1. publikacja ma mieć albumowo-dokumentalny charakter,
 2. ma częściowo nawiązywać do wcześniejszej publikacji o Nowym Stawie (Neuteich) autorstwa Klausa Dirschauera,
 3. ma mieć format 210 mm x 200 mm po obcięciu,
 4. ma być podzielona na dwie części: tekstowo-ilustracyjną - czarno białą i ilustracyjną - kolorową,
 5. działy mają rozpoczynać się na stronach nieparzystych,
 6. wstępne założenie to 34 składki (26 - K, 8 - CMYK) co miało dać 408 stron,
 7. oprawa twarda, szyta
 8. obwoluta i opaska (doszły później)

 

PROJEKT  I  REALIZACJA

Pierwsze projekty jakie wykonałem dla autora książki były projektami ściśle dostosowanymi do projektów nowostawskiego poety, rysownika, malarza. Jednak ich wersje digitalne od razu pokazały ich podstawową wadę - były to projekty adekwatne do epoki lat '70 i początku '80 dwudziestego wieku (a może i starsze). Istotnym, według mnie, faktem jest to, że pierwszy autor książki gromadzenie materiałów do tej publikacji rozpoczął jeszcze przed 1978 rokiem... Z tego, napewno, okresu pochodzą pierwsze projekty okładek do tej książki. Jednak jak wspomniałem od razu po ich zdigitalizowaniu zostały odrzucone przez drugiego autora.

 

Rozpocząłem więc prace nad stworzeniem w miarę "ekskluzywnego" projektu okładki oraz stron książki z tekstem i z ilustracjami. Na początek zaproponowałem strony z tekstem w układzie jedno- i dwułamowym.

Ostatecznie z wielu wersji układu graficznego tekstu zdecydowano się na układ prezentowany na powyższym zdjęciu. Układ ten, moim zdaniem, był na tyle efektywny - nie efektowny - że pozwalał na w miarę małej stronie książki (210x200 mm) zmieścić w miarę obszerny fragment tekstu. Przygotowując projekty publikacji dla autora zaproponowałem również kilka wersji jeśli chodzi o kroje pism. Po analizie czytelności różnych partii tekstu wybrano następującą kompozycję krojów:

 • tekst - Minion Pro 12/16, tytularia - Trajan Pro 26/30,
 • pagina, spis treści - Myriad Pro,
 • cytat wilkierza - Insula,
 • margines górny - 20 mm,
 • margines dolny - 25 mm,
 • margines zewnętrzny - 30 mm,
 • margines wewnętrzny - 20 mm,
 • szerokość kolumny tekstowej - 160 mm,
 • wysokość kolumny tekstowej - 155 mm,
 • ilość łamów - 2 (75 mm szerokości, 10 mm odstępu).

Po akceptacji wstępnych projektów dopracowałem szczegóły wyglądu stron książki.

 

Kolejnym etapem było wprowadzenie rękopisów i maszynopisów do komputera oraz oddanie ich do korekty. Etap ten okazał się być "najdłuższym" w całej pracy nad publikacją. Po zdigitalizowaniu tekstów, które otrzymałem od autora moim kolejnym etapem w pracy nad książką było skanowanie zdjęć. Otrzymałem około 560 fotografii oraz rysunków (monochromatycznych i wielobarwnych). Wszystko skanowane było w rozdzielczości 600 dpi (obrazy w skali szarości i wielobarwne) oraz w 1200 dpi (obrazy kreskowe, herby itp.).

 

Równocześnie rozpocząłem planowanie projektu okładki. Zdecydowałem się na gustowny brąz z tytułem złożonym Trajanem. Na okładce wykorzystałem rycinę przedstawiającą panoramę Nowego Stawu (z ok. 1780 r.). Fragment tej ryciny również zastosowałem na stronach rozpoczynających poszczególne działy tematyczne w książce.

 

FINAŁ

Skład komputerowy książki zakończony został po naniesieniu ostatniej korekty. Wygenerowany został plik postscriptowy oraz plik PDF. Finalne wydawnictwo ma objętość 516 stron, co stanowi 43 składki 12 stronicowe (32 K i 11 CMYK).

Wszystkie prace realizowane przy składzie publikacji realizowane były przy użyciu oprogramowania firmy Adobe Creative Suite 4 Design Standard PL. W skład tego pakietu wchodzą następujące aplikacje: Adobe Photoshop CS4, Adobe Indesign CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe Acrobat.

 

Przy pomocy Ai wykonałem:

 1. projekt oklejki,
 2. projekt opaski,
 3. projekt zakładki do książki,
 4. wektoryzację szkiców,
 5. wektoryzację rysunków kreskowych,
 6. wektoryzację rycin,
 7. wektoryzację herbów.

 

Przy pomocy Ps wykonałem:

 1. projekt wyklejki,
 2. skanowanie zdjęć,
 3. retusz fotografii,
 4. kadrowanie fotografii.

 

Przy pomocy Id wykonałem:

 1. projekt publikacji,
 2. złamałem publikację,
 3. przygotowałem do druku,
 4. wygenerowałem pliki postscriptowe.

 

Przy pomocy Acrobat'a:

 1. wykonałem pliki PDF,
 2. sprawdziłem poprawność wygenerowanego plików dla drukarni.

 

Publikację oddano do drukarni Waszkiewicz i Panter w Malborku na początku grudnia 2009 r. Pierwsze kompletne egzemplarze książki odebrano 28.12.2009 r.

 

Książka nie ustrzegła się niestety błędów - niektóre są wyłącznie wynikiem mojego niedopatrzenia i nieuwagi, inne zaś bardziej zależą od autora... Dlaczego tak się stało niech pozostanie niewypowiedziane...

 

Na koniec słowa Andrzeja typo Tomaszewskiego"...nie bierz błędów wyłącznie na siebie, bo nie popełnia ich tylko ten projektant, który nic nie robi... Ważne byś pracując nad kolejnym projektem pamiętał o nich i ich już nie popełnił."

 

Script logo